styrelse & kontakt

Föredettingföreningen drivs av en entusiastisk styrelse, som alla jobbar ideellt för föreningen. Dessutom finns en årskursrepresentant (ibland flera) för varje studentår med huvuduppgift att vara jubilargeneral för sin årskurs.

Föredettingföreningen når du enklas via mail: fd.grennaskolan@gmail.com

Detta är styrelsen för verksamhetsåret 2011/2012:

Ordförande:

Therése Hääger, student -00, haeaeger(at)hotmail.com

Styrelseledamöter:

Jenny Johansson, student -00, jenny.mk.johansson(at)gmail.com

Lina Brandt, student -02, linaebrandt(at)gmail.com

Matilda Milton, student -02, matilda_matilton(at)hotmail.com

Chris Jelinski, student -04, chris(at)jelinski.net

Christina Peacock, student -07, peacock(at)tele2.se

Suppleant/Redaktör för The Globe:

Julia Markström, student -97, julia.markstrom(at)grennaskolan.se

Vi har också en valberedning bestående av Lasse Svärd, student -72 och Christoffer Lindblad, student -93 samt två revisorer som heter Olof ”Goop” Andersson, student -77 (auktoriserad revisor) och Bosse Segerud, student -77 (oauktoriserad revisor).

Advertisements