medlem

“Den som varit elev vid Grennaskolan eller på annat sätt har intresse i Grennaskolan, äger rätt att, mot erläggande av den av föreningsstämman fastställda medlemsavgiften, erhålla medlemskap i föreningen.”

Den främsta anledningen till att vara betalande medlem i Grennaskolans Föredettingförening är att du stödjer vår ideella verksamhet, som framför allt syftar till att främja kontakten mellan oss Föredettingar.

Aktuell medlemsavgift är 150 kronor per år. För detta får du två nummer av vår anrika tidning Old Student Review, Medlemsmatrikel (ges ut vartannat år), rabatterad avgift för middagen vid Föredettinghelgen och tillgång till hela vårt unika nätverk.

Vill du trygga ditt medlemskap för flera år framöver går det alldeles utmärkt. Två år kostar 300 kr, tre år 450 kr och fyra år 600 kr. Väljer du att betala för fem år är avgiften lite rabatterad: 700 kr kostar det då.

Betala till föreningens Plusgiro 869333-5 (betalningsmottagare: Grennaskolans Föredettingförening).

Betalar du över Internet-bank ska du ej ange något OCR-nummer. Kryssa bara av den rutan.

För betalningar från utlandet är det viktigt att banken skickar beloppet direkt till Plusgirot, via Eurogiro eller SWIFT, till konto nummer (s.k. IBAN): SE83 9500 0099 6026 0869 3335 hos Nordea Bank AB, SE-10571 Stockholm. BIC/SWIFT-adress: NDEASESS.

Läs våra stadgar här (pdf): stadgar_gfd

Advertisements