Hot Dogs 2.0

Skillnaden mellan engagemang och engagemang är, mina damer och herrar, att göra det där lilla extra. Två som har det här engagemanget är Agnetha Levan Clausen och Jeannette Berglund, som till stundande 25-års jubileum för student -86 har gjort ett nytt nummer av gamla skoltidningen Hot Dogs.
Läs den här: Hot Dogs 2011

PS! Läget på anmälningsfronten till helgen är så här:
Det finns 6 platser kvar till middagen.
På Facebook står det att 144 personer kommer till Föredettinghelg 2011, 185 kommer kanske, 349 har tackat nej och 288 har ännu inte svarat. Att döma av den statistiken kommer det att bli fullsatt även på eftersläppet, så tänk på att komma i tid. Platserna är begränsade!

Anmälda till middagen är:
1966: Ulf Kjellsson. 1970: Per Månsson. 1971: Eva Björkdahl, Mats Larson, Christina Stroh Ohlsson. 1976: Michael Christensson, Robert Gustavsson, Kristina Kollind, Charlotte Nicolin, Franciska Sieurin Lönnqvist. 1981: Benedicte Callert, Sverker Cassberg, Viking Hermén, Birgitta Heuck Lawesson, Ana-Elena Pascual Larson, Anna Sandström, Stefan Svensson Josefsson, Björn von Haartman, Maria Öhrström. 1985: Calle Beeth, Stefan Bryskhe, My Ericson. 1986: Elisabeth Aaserud, Marcus Andersson, Jeannette Berglund, Stefan Brolin, Katarina Carlsson, Victoria Kättström, Agnetha Levan Clausen, Johannes Rahm, Patrik Rosén, Peter Spala, Ambjörn Wallin. 1988: Anders Billing, Josephine Feldhoff, Sophie Söderholm. 1989: Mia Almgren, Alexandra Jansson. 1990: Magnus Fridström, Johan Axelsson, Johannes Feldhoff, Johan Norgren, Fredrik Wallin, Jens Åström. 1991: Ola Forsberg, Jonas Lundqvist, Kristian Madsen, Stefan Zackrisson. 1994: Sanna Moore. 1997: Jullan Markström. 1998: Elisabeth Gunnardo. 2000: Therése Hääger, Jenny Johansson, Johan Welander. 2001: Johan Andersson, Karin Andersson, Andreas Bergenrud, Johan Bothén, Catalina Bäckström, Camilla Cronholm, Henric Cronholm, Neel Desai, Karl Jansson, Anders Mindéus, Evelina Nilsson, Cecilia Wallgren. 2002: Lina Brandt, Ludvig Carlsson, Gutaf Lindblad, Karin Lothigius, Matilda Milton. 2005: Isabelle Brånby, Natalie Ewertz. 2006: Ellen Agrenius, Jenny Alm, Malin Backlund, Ralf Berggren, Signe Carlsson, Filippa Hellström, Emelie Karlsson, Stina Ljungström, Philip Netzel, Petter Nilsson, Micke Nyström, Fredrik Rosén, Simon Unehed. 2009: Erik Klasén. 2010: Celine Boyeaux, Emil Karlsson, Axel Willix, David Ödling plus ett par gäster som vi speciellt har bjudit in.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s